เฮือน

From Bangkok Biennial
Revision as of 02:07, 2 October 2017 by Danger (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

เฮือน เป็นบ้านไม้สองชั้น อยู่ในถนนโคลัมโบ ซอย 8 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้อยู่ ใช้กิน ทำงาน พักผ่อน พูดคุย สื่อสาร ผ่านกระบวนการทดลองทางศิลปะของแต่ละบุคคลที่มีความสนใจในศิลปะในลักษณะเชิงทดลอง กับพื้นที่และชุมชน


Curatorial Statement ผลักดันให้เกิดการแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากกลุ่มนักศึกษาและผู้ที่สนใจในศิลปะแขนงต่างๆ ผ่านพื้นที่ (เฮือน) ในลักษณะไม่เป็นทางการ

Venue: EVA บ้านเลขที่ 125 หมู่ 19 ตำบลโนนม่วง ซอยปานฤดี 8 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Dates of pavilion: ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Opening Hours of the Venue/Pavilion: 8.00 - 21.00 น. Email: tronna@kku.ac.th

https://www.facebook.com/EVA-642706595886440/Please also see Pavilions 2018