FAQ

From Bangkok Biennial
Jump to: navigation, search

Who? ใคร?

The Bangkok Biennial follows a model of autonomous pavilions in which each pavilion organizes, curates and directs its own activities. The central organization mainly acts as a facilitator for the various pavilions. ทำตามแนวความคิดของการที่แต่ละพาวิลเลียนมีอิสรภาพในการจัดงาน ,เลือกงานจัดแสดงและกิจกรรมอื่นๆ ของตนเอง ทางทีมงานส่วนกลางมีหน้าที่ในการช่วยประสานงานกับพาวิลเลียนต่างๆ เท่านั้น


What? คืออะไร?

The Bangkok Biennial is a bi-annual contemporary art event in the tradition of biennales and biennials around the world. It will be the first such event to take place in Thailand. Bangkok Biennial คือการจัดงานศิลปะร่วมสมัยๆ ทุกๆ สองปี ซึ่งลักษณะการจัดงาน แบบนี้มีเกิดขึ้นทั่วโลก นี่ถือเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย


Where? ที่ไหน?

The Bangkok Biennial takes place primarily in Bangkok, Thailand though there are also other geographic and virtual locations involved. ในส่วนหลักๆ ของทางเทศกาลจะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ประเทศไทย แต่อาจจะมีพื้นที่อื่นเข้าร่วมด้วย รวมทั้งพื้นที่ในโลกเสมือน


When? เมื่อใด

The Bangkok Biennial happens every two years, taking place each even-numbered year. The 2018 edition will run from July until September and the opening ceremony will be on July 7th. งาน Bangkok Biennial จะเกิดขึ้นทุกๆ 2 ปี เกิดในปีที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ ในปี 2018 จะเริ่มจากวันที่ กค. ถึง วันที่ กย. โดยงานเปิดจะเป็นวันที่ 7 กค.


Where can I find a list of exhibitions/artists/pavilions/curators? จะสามารถดูรายชื่อของนิทรรศการ ศิลปิน พาวิลเลียน ภัณฑารักษ์ได้ที่ไหน

Such information will be released on our website and social media in a staggered manner. The decentralized structure of Bangkok Biennial does not allow for a main artistic director or curatorial committee. Please also join our mailing list to receive updates. ข้อมูลทั้งหลายจะหาได้ในเวบไซต์และสื่อต่างๆ ของเรา โดยจะมีการอัพเดทเป็นระยะๆ ด้วยโครงสร้างของงาน Bangkok Biennial ที่ต้องการทำลายการรวมศูนย์ ทำให้ไม่มีงานที่จะเป็นชิ้นหลักจากผู้บริหาร หรือภัณฑารักษ์คนใดคนหนึ่งได้ กรุณาติดตามข่าวสารข้อมูลได้ด้วยการกรอกอีเมลล์รับข่าวสารอัพเดทได้


Who is curating Bangkok Biennial? ใครเป็นภัณฑารักษ์ของ Bangkok Biennial

Each of the pavilions that make up Bangkok Biennial is self-conceived, managed and curated. There is no main curator and no Director. We believe this will result in a great diversity of work being shown to the public. แต่ละพาวิลเลียนในงาน Bangkok Biennial นั้นมีความเป็นเอกเทศ ทั้งการจัดการและคัดเลือกงาน ไม่มีทั้งภัณฑารักษ์หลัก หรือผู้อำนวยการ พวกเราเชื่อว่า นี่จะเป็นวิธีที่ทำให้มีงานที่หลากหลายได้แสดงสู่สาธารณะ


Who is the organizer/founder of Bangkok Biennial? ใคร คือผู้ก่อตั้ง หรือคณะผู้จัดการของ Bangkok Biennial

The people involved in founding Bangkok Biennial believe that it is worth exploring an alternative to the expected 'top-down' curator/director model. We feel this reflects the art scene in Bangkok well, and has great possibility for making an interesting Biennial. In effort to achieve this model, the founders have decided to remain anonymous for now so that the event does not become defined by the various people initially involved. The hope is that this approach will allow Bangkok Biennial to achieve a broader, more inclusive and more diverse programme. กลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน Bangkok Biennial เชื่อว่า มันคุ้มค่าที่จะลองนำ เสนอวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการ แทนที่การจัดการแบบระดับบนลงล่าง ผู้อำนวยการ และภัณฑารักษ์ ที่มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ พวกเราคิดว่า นี่จะเป็น สิ่งที่ช่วยสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการศิลปะของกรุงเทพได้ดี และมีโอกาสที่จะทำให้ มันเป็นงาน Biennial ที่น่าสนใจ มีตัวอย่างเทศกาลมากมายที่ใช้หลักการเดียวกัน เพื่อที่จะให้วิธีการนี้ประสบความสำเร็จ ทีมผู้ก่อตั้งจึงตัดสินใจที่จะไม่แสดงตัวตน เพื่อที่งานนี้จะไม่ถูกอธิบายทำความเข้าใจด้วยลักษณะตัวตนของผู้ที่เกี่ยวข้อง และด้วยความหวังว่า การจัดการแบบนี้ จะทำให้ Bangkok Biennial จะสามารถเข้าถึงวงกว้างและมีความหลากหลายของโปรแกรม


What is a Pavilion in Bangkok Biennial? พาวิลเลียนในงาน Bangkok Biennial คืออะไร

A pavilion can mean many things in the context of Bangkok Biennial. Some are existing art galleries self-curating exhibitions, some are multi-venue thematic exhibitions with a central curator, some are previously unused spaces that have been opened up for use by curators and artists (both from Thailand and overseas). Others are performance-based pavilions which are a series of one-night-only events. In fact, a ‘pavilion’ can take on almost any considered form; Bangkok Biennial is open to all ideas. พาวิลเลียน สามารถตีความได้หลายแบบในงาน Bangkok Biennial บางพาวิลเลียนอาจเป็นแกลอรี่ที่มีอยู่แล้ว และมีการจัดเลือกผลงานนนิทรรศการ ด้วยตัวเอง บางพาวิลเลียนอาจจะมีหลายๆ สถานที่เข้าร่วมในนิทรรศการที่มีแนว ความคิดหลักเดียวกัน มีภัณฑารักษ์ของงาน บางพาวิลเลียนอาจจะเป็นการใช้ สถานที่ที่ไม่เคยมีการใช้จัดนิทรรศการมาก่อน แต่ภัณฑารักษ์และศิลปิน (ทั้งไทย และต่างชาติ) เลือกเข้ามาจัดการ บางพาวิลเลียนอาจจะเป็นพาวิลเลียนที่เน้น การแสดงเป็นแบบคืนเดียวจบ จริงๆ แล้ว พาวิลเลียนสามารถเป็นได้แทบทุกอย่าง ทางเรา Bangkok Biennial ต้องการเปิดกว้างให้กับทุกๆ ความคิด


If you would like to discuss a pavilion, please contact: ถ้าคุณสนใจอยากจะเป็นหนึ่งในพาวิลเลียน โปรดติดต่อ:

pavilions@bangkokbiennial.com


Why 'biennial' and not 'biennale'? ทำไมถึงเป็น Biennial ไม่เป็น Biennale

The two words mean the same thing, just in different languages. None of us are Italian. ทั้งสองคำนี้ ความหมายเหมือนกัน แค่คนละภาษา และในทีมของเราไม่มีใครเป็นคนอิตาเลี่ยน


What is the difference between Bangkok Biennial and Bangkok Art Biennale? Bangkok Biennial และ Bangkok Art Biennale แตกต่างกันอย่างไร

There are actually (at least) two separate bi-annual contemporary art events happening in Bangkok in 2018 and they happen to have similar names, though we expect they will be quite different events. ในปีหน้า 2018 จะมีงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่เกิดทุกๆ 2 ปี เกิดขึ้นถึงสองงาน ซึ่งชื่อของงานทั้งสองมีความใกล้เคียงกัน แต่พวกเราคิดว่างานทั้งสองจะมีความ แตกต่างกัน

1) There is the Bangkok Biennial (bangkokbiennial.com), which is what you are reading about. It will happen from July to Sept of 2018. It is independently organized. 1) งานแรกคือ Bangkok Biennial (bangkokbiennial.com) ซึ่งคุณกำลังอ่านข้อมูลอยู่ในขณะนี้ โดยงานจะเกิดขึ้นตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ปี 2018 งานนี้เป็นงานที่จัดการกันแบบอิสระด้วยตัวเอง 2) And then after that, from Nov 2018 until Feb 2019, there is the Bangkok Art Biennale (bkkartbiennale.com), which (according to their website) has Ajarn Apinan Poshyananda as its director and involves the Ministry of Culture and the Tourism Authority of Thailand, among others. We are not involved in this event. 2) ส่วนหลังจากนั้น เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2019 จะมีงาน Bangkok Art Biennale (bkkartbiennale.com) ซึ่งตามข้อมูลในเวบไซต์ อาจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ เป็นผู้อำนวยการของเทศกาล ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งพวกเราไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานนี้