Sangnual 2551

From Bangkok Biennial
Jump to: navigation, search

Sangnual 2551 is a lighting and electronics shop, opening in 2008 after a two year mandatory renovation initiated by its location on royal property.

แสงนวล 2551 คือร้านค้าขายไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ก่อตั้งเมื่อปี พศ.2551 หลังจากที่มีการปรับปรุงอาคารโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ปี พศ.2549

Sangnual 2551 formerly known as "Sangnual Electronics" started as a family partnership company operating from 1971 to 2007. With its recent renovation in 2010, Sangnual 2551 has since parted ways with the original enterprise while remaining right beside it.

เดิมทีแสงนวล 2551 มีชื่อว่า “ แสงนวลการไฟฟ้า “ เริ่มกิจการตั้งแต่ปี พศ.2514 เป็นธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดของครอบครัวใหญ่ โดยดำเนินกิจการมาจนถึงปีพศ.2550 ซึ่งมีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารใหม่เสร็จสิ้นในปีพศ.2553 และหลังจากนั้นเราได้แยกตัวออกจาก ” แสงนวลการไฟฟ้า” มาเป็น “ แสงนวล2551” ซึ่งเป็นอาคาร2คูหาติดกันมาเป็น1คูหาเช่นปัจจุบัน

With the building now having 5 floors, the first two occupied with the storage and daily operations selling lighting equipments and other electronics, the rest was left vacant. Now with the introduction of "Sangnual Lap" to fill the space, we are dedicated to various activities and projects, that which acts as a platform for the exchange of ideas and manifestation of various projects and proposals within a landscape of limited space.

จากการที่ในอาคารแห่งนี้เป็นย่านธุรกิจมีพื้นที่5ชั้น โดยเป็นกิจการร้านค้า ’ แสงนวล 2551 ’ ในส่วนชั้น1 และชั้น2 จึงมีพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ถูกใช้สอยในส่วนต่างๆของอาคาร ซึ่งโปรเจ็ค ’ แสงนวลแล็ป ‘ ของเราต้องการใช้พื้นที่ว่างในส่วนต่างๆของอาคารนี้เพื่อเติมเต็มพื้นที่ว่างผ่านจินตนาการถึงพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์และเพิ่มการใช้สอยของพื้นที่ผ่านการเปิดพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ที่เปิดการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาความเป็นได้ใหม่ๆในสร้างจินตนาการต่อการใช้พื้นที่อย่างจำกัด

Sangnual Lap launched this year, takes its name from 'lapping', the overlaying, enfolding, and overlapping of various components. Sangnual, being the existing name of the storefront, opens a consideration of this store as a location which exists simultaneously in different forms and layers. Diverse spaces, activities, and intentions are put into experiments, the 'lap' which resembles 'lab' when pronounced in Thai vernacular allows for rooms of experiments, research, and or learning.

“ แสงนวลแล็ป “ ( Sangnual lap ) คือชื่อของโปรเจ็คที่เริ่มต้นในปีพศ.2561นี้ โดย ‘ แล็ป ‘ มีที่มาจากคำว่า ‘ lapping ‘ เป็นคำกริยาในภาษาอังกฤษหมายถึงการซ้อนและการทับกัน ซึ่งในส่วนของ ‘ แสงนวล ‘ ก็เป็นชื่อกิจการร้านค้าในพื้นที่อาคารแห่งนี้ โดยการอ่านคำว่า ‘ แสงนวลแล็ป ’ อาจจะหมายถึงพื้นที่ที่หลากหลายซ้อนทับกันของแสงนวลนี้ และในอีกความหมายหนึ่งคำพ้องเสียงของ ‘ แสงนวลแล็ป ​’ อาจพ้องกับคำว่า ’ แล็บ ‘ ( lab ) ที่หมายถึง ‘ ห้องปฎิบัติการ ‘ ที่เป็นของ ‘ แสงนวล ’ ได้เช่นกัน

Curatorial Statement

Sangnual Gate : art fair fair ! (one night only) แสงนวลเกต : อาร์ตแฟร์แฟร์ ! (คืนเดียวเท่านั้น)

" Selling art piece fair fair price " In front of Sangnual 2551 gate ! "

Sangnual Gate Art Fair Fair. Come checkout a many art piece from many artists at Klhong Thom flea market, in front of Sangnual 2551 selling with a super fair price! - see you on 15 September 2018 * One night only!

“  แสงนวลเกต อาร์ตแฟร์แฟร์ !! มาเดินช้อปปิ้งงานศิลปะจากศิลปินมากหน้าหลายตาในแหล่งตลาดคลองถม ณ หน้าประตูร้านแสงนวล2551กันในราคาแฟร์แฟร์ ในคืนวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 คืนเดียวเท่านั้น!! ”

เป็นกิจกรรมขายงานศิลปะ หรือ object ต่างๆที่น่าสนใจ โดยเน้นการขายผลงานที่สนุกสนาน โดยไอเดียของงานนี้ต้องการให้งานศิลปะสามารถเข้าถึงบุคคลทั่วไปที่มาเดินเล่นในตลาดคลองถมที่เป็นตลาดที่มีความหลากหลายของสินค้าต่างๆ โดยใช้รูปแบบของร้านค้าที่เป็นแผงลอยริมถนนในการนำเสนอผลงานที่อยู่ร่วมไปกับบรรยากาศของตลาดคลองถมแห่งนี้ และเราต้องการนำเสนอพื้นที่ใหม่ในการซื้อขายผลงานในราคาที่จับต้องได้และเป็นมิตรต่อนักสะสมหน้าใหม่

Opening hours 6pm. - midnight ! ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นถึง เที่ยงคืน !

We will update more detail soon ! เราจะอัพเดทรายชื่อผลงานของศิลปินและรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้ !และยังมีนิทรรศการ A something, far enough away, shines for you / Solo exhibition by Marika Vandekraats บางสิ่งบางอย่าง ที่ไกลพอ วิบวับเพื่อเรา โดย มาริกะ แวนเดอแครทส์ https://www.facebook.com/events/330545040850698/

+Party with DJJJ ปาร์ตี้แสงนวลเปิดหลังตลาดปิด โดย DJJJ

Venue

273/4 ถ.เจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร Google map : https://goo.gl/maps/bWihb315b5u

Dates of pavilion Opening Hours of the Venue/Pavilion: คืนวันเสาร์ที่15กันยายน ตั้งแต่ 6โมงเย็น ถึง เที่ยงคืน